Angiver, om du vil bruge den oprindelige mængde.

Dermed kan du f.eks. returnere antal, der er associeret med bestemte kvitteringer. Hvis der f.eks. er en bogført købsfaktura med et oprindeligt antal på 20, kan du sammenligne dette antal med en bestemt modtaget levering, selvom nogle af de 20 varer er blevet solgt.

Hvis det resterende antal ikke passer til det oprindelige antal, kan det skyldes, at nogle varer er blevet udlignet med et forbrug, en overflytning eller et salg.

Hvis du markerer dette felt, kan du returnere bestemt køb og sammenligne omkostningen ved returneringerne med det korrekte køb.

Hvis feltet ikke markeres, anvendes det resterende antal, når linjerne oprettes.

Bemærk
I nogle tilfælde er det ikke muligt at returnere hele antallet, f.eks. hvis nogle af varerne enten er blevet overført til et andet lagersted eller er blevet udlignet med et bestemt antal. I dette tilfælde returneres kun det antal, som det er muligt at returnere.

Tip