Angiver, om du kun vil se linjer med antal, der enten kan tilbageføres eller returneres. Hvis der f.eks. er en bogført faktura med et oprindeligt antal på 20, og 15 af disse varer allerede er solgt, er der 5 varer, der kan tilbageføres på den bogførte købsfaktura.

Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, skjules de linjer, hvor antallene allerede er returneret i fuldt omfang.

Dette felt kan kun bruges til bogførte modtagelseslinjer og bogførte fakturalinjer.

Tip