Angiver den kostpris, der vil fremgå af de nye bilagslinjer.

Hvis linjen kan tilbageføres, hvilket vil sige, at linjetypen er vare, og antallet i feltet Restantal er større end nul, beregnes den kostpris, der kan tilbageføres, på basis af de vareposter, der svarer til den oprindelige bogførte bilagslinje. Hvis det ikke er tilfældet, hentes kostprisen til tilbageførsel fra den bogførte bilagslinje.

Tip