Viser det antal fra den bogførte bilagslinje, der er tilbage på lageret, hvilket vil sige, at det ikke er solgt, returneret eller forbrugt. Det er dette antal, der kan "tilbageføres", eller det antal, der kan returneres. Der vises kun positive antal.

Tip