Angiver, om vinduet Varedisponering pr. styklisteniveau viser den samlede disponibilitet for alle varer, både den faktiske tilgængelighed af alle varer og den potentielle tilgængelighed af overordnede varer, hvis du opretter dem. Feltet er markeret som standard og viser de reelle tal for topvaren.

Når feltet er markeret, viser feltet Disponibelt antal, som findes på alle linjer for tilgængelige varer, hvor mange varer der er tilgængelige.

Bemærk
Når feltet er markeret, vises flere værdier i feltet Kan blive overordnet og feltet Kan blive topvare, som kan give forkerte oplysninger om halvfabrikata under topvaren. Du kan få en angivelse af, hvor mange viste forældre du reelt kan oprette, ved at rydde feltet Vis samlet disponering og derefter se værdien i feltet Kan blive overordnet.

Når feltet ikke er markeret, viser feltet Kan blive overordnet og feltet Kan blive topvare, som findes på linjer under topvaren, kun den del af varens tilgængelighed, der gør det muligt at oprette den overordnede vare på linjen.

Tip

Se også