Åbn vinduet Styklistekostprisfordelinger.

Viser kostprisfordelinger for overordnede varer og alle varer i deres montage- eller produktionsstykliste.

Vinduet Styklistekostprisfordelinger kan hjælpe med at forklare, hvordan kostprisfordelinger og kostprisen for en overordnet vare beregnes. Den er organiseret i henhold til styklistestrukturen, så den afspejler, på hvilke niveauer de individuelle kostpriser gælder. Hvert vareniveau kan skjules eller udvides til at give en oversigt eller en detaljeret visning.

Du kan få vist kostprisfordelinger akkumuleret, eller du kan få vist kostprisfordelinger for et enkelt styklisteniveau. Felterne med kostprisfordelinger på enkeltniveau kan bruges til at bestemme bogføringsvariansen for varer, der er konfigureret til at bruge standardkostprismetode. Felterne med akkumulerede kostprisfordelinger kan bruges til at bestemme, hvordan kapacitet og købte varer bidrager til omkostningen for den overordnede vare i styklister med flere niveauer.

Følgende feltbeskrivelser er baseret på materialekostpris.

Felt Beskrivelse

Materialekostpris (enkeltniv.)

Angiver materialekostprisen for alle komponenter på den overordnede vares stykliste.

Akkum. materialekostpris

Angiver den samlede materialepris for alle elementer på alle niveauer af den overordnede vares stykliste, der føjes til materialeprisen for selve varen.

For montagestyklister vises ressourcer under varerne i styklisten.

For produktionsstyklister vises produktions- eller arbejdscentre under varerne i styklisten.

Tip

Se også