Åbn vinduet Serviceordre.

Angiver de data, der er relateret til en bestemt serviceordre. Data omfatter oplysninger med hensyn til hele serviceordren, som svartid, ordrestatus, navn og adresse på debitoren. Dataene indeholder også oplysninger om varerne, der skal repareres, f.eks serienummer, garanti, bemærkninger til fejl og varer eller ressourcer, der bruges i servicearbejdet.

Vinduet Serviceordre indeholder følgende nøgleelementer:

Hvis lokationen ikke er angivet til at kræve lagerekspedition, leveres varer på serviceliner, når du bogfører ordren med Lever. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Bogføre leverancer fra serviceordrer.

Hvis lokationen er angivet til at kræve lagerekspedition, sker forsendelse og flytning af servicelinjevarefunktioner på samme måde som for andre kildedokumenter. Den eneste forskel er, at servicelinjevarer kan forbruges eksternt eller internt, og derfor kræver de to forskellige frigivelsesfunktioner. Du kan finde flere oplysninger i Sådan forberedes servicelinjeartikler til lagerekspedition.

Se Fremgangsmåde: Plukke varer til lagerleverance for oplysninger om forsendelse eller flytning af serviceordrelinjer i lokationer med lagerekspedition. Se Fremgangsmåde: Flytte varer i avanceret logistik for flere oplysninger om, hvordan du flytter servicelinjeartikler i avanceret logistik. Se Fremgangsmåde: Flytte komponenter til et handlingsområde i basislogistik for basislogistik.

Tip

Se også