Åbn vinduet Servicebemærkninger.

Indeholder kommentarer, du har indtastet om dine serviceordrer, serviceartikelfejl, serviceartikelløsninger, servicekontrakter, serviceartikler, udlånsvarer, osv. I vinduet vises forskellige oplysninger, afhængigt af hvorfra du åbner det. Hvis du åbner vinduet Servicebemærkninger fra vinduet Servicekontrakt, vises de kommentarer, du har angivet om den pågældende kontrakt.

I vinduet kan du også indtaste nye bemærkninger.

Du kan få hjælp til et felt ved at klikke på det og trykke på F1.

Tip

Se også