Angiver det filter, der giver dig mulighed for at se serviceopgaver, der svarer til serviceartikellinjer med en bestemt værdi i feltet Statuskode i vinduet Ressourceallokeringer.

Vælg en af følgende indstillinger:

Hvis du f.eks. har valgt indstillingen Genallokering nødvendig i dette felt, kan du få vist de serviceopgaver, som svarer til serviceartikellinjerne med mindst én status angivet til Genallokering nødvendig i vinduet Ressourceallokeringer for hvert dokument.

Bemærk
I vinduet Serviceopgaver kan du kun se de serviceopgaver, der svarer til de dokumenttyper, der er angivet i feltet Dokumentfilter.

Tip

Se også