Angiver reparationsstatuskodefilteret for at få vist de serviceopgaver, der svarer til serviceartikellinjerne med den angivne reparationsstatuskode.

Klik på feltet, hvis du vil have vist oversigten over alle reparationsstatuskoder i vinduet Reparationsstatus.

Hvis du f.eks. har valgt indstillingen Udført i dette felt, kan du få vist alle de serviceopgaver, der svarer til serviceartikellinjerne med reparationsstatuskoden Udført.

Bemærk
I vinduet Serviceopgaver kan du kun se de serviceopgaver, der svarer til de dokumenttyper, der er angivet i feltet Dokumentfilter.

Tip