Angiver det filter, der giver mulighed for at se en oversigt over de serviceopgaver, der svarer til serviceartikellinjer, som en bestemt ressource er allokeret til.

Den vigtigste funktion i ressourcefiltrering er muligheden for at få vist værdierne i feltet Antal allokeringer, så du kan se antallet af allokeringer for hver serviceartikellinje, den angivne ressource er allokeret til.

Bemærk
I vinduet Serviceopgaver kan du kun se de serviceopgaver, der svarer til de dokumenttyper, der er angivet i feltet Dokumentfilter.

Vigtigt
Undgå at angive både ressourcefilteret og ressourcegruppefilteret, da både en ressource og en ressourcegruppe kan allokeres til enhver serviceartikellinje.

Tip