Angiver det filter, der giver mulighed for at se alle serviceopgaver, der svarer til dokumenter af den angivne type.

Du kan vælge mellem tre indstillinger: Ordre, Tilbud, Alle.  

Hvis du f.eks. vælger en indstilling af typen Ordre i dette felt, kan du få vist alle de serviceopgaver, der svarer til de ikke-bogførte ordrer.

Bemærk
I vinduet Serviceopgaver kan serviceopgaver, der svarer til dokumenter med tomme serviceartikellinjer, ikke ses.

Tip