Angiver det filter, som gør det muligt at få vist alle de serviceopgaver, der svarer til de serviceartikellinjer, som hver især har den angivne ressourcegruppe allokeret.

Den vigtigste funktion i ressourcefiltrering er muligheden for at få vist værdierne i feltet Antal allokeringer for hver serviceopgave, der svarer til de serviceartikellinjer, som den angivne ressourcegruppe er allokeret til.

Klik på feltet, hvis du vil have vist oversigten over alle ressourcegrupper i vinduet Ressourcegrupper.

Bemærk
I vinduet Serviceopgaver kan du kun se de serviceopgaver, der svarer til de dokumenttyper, der er angivet i feltet Dokumentfilter.

Vigtigt
Undgå at angive både ressourcegruppefilteret og ressourcefilteret, da både en ressource og en ressourcegruppe kan allokeres til enhver serviceartikellinje.

Tip