Indeholder bilagets oprindelige beløb.

Indholdet af dette felt kopieres fra feltet Oprindeligt beløb i tabellen Debitorpost eller feltet Oprindeligt beløb i tabellen Kreditorpost.

Tip