Åbn vinduet Servicedokumentlog.

Indeholder en liste over de servicedokumentændringer, der er logget. I programmet oprettes der poster i vinduet, f.eks. når svartiden eller serviceordrens status er ændret, en ressource er allokeret, en serviceordre er leveret eller faktureret osv. Hver linje i vinduet identificerer den begivenhed, der er indtrådt i servicedokumentet. Linjen indeholder oplysninger om det felt, der er ændret, dets gamle og nye værdi, datoen og tidspunktet for, hvornår ændringen fandt sted, og id'et for den bruger, som foretog ændringerne.

Du kan ikke ændre oplysningerne i vinduet.

Du kan få hjælp til et felt ved at klikke på det og trykke på F1.

Tip

Se også