Indeholder beskrivelsen af den hændelse, der er opstået i et bestemt servicedokument. Du kan ikke ændre oplysningerne i feltet.

Når en serviceordre f.eks. er oprettet, oprettes den første linje i vinduet Servicedokumentlog med værdien i dette felt angivet til Ordren blev oprettet.

Hvis du allokerer en ressource til én af serviceartikellinjerne i ordren, oprettes en anden linje i vinduet Servicedokumentlog med værdien i dette felt angivet til Ressourcen blev allokeret.

Tip