Åbn vinduet Fejl/løsn.koderelation.

Viser relationer mellem fejlkoder, herunder fejl, fejltype, og symptomkoder og løsningskoder og serviceartikelgrupper. De eksisterende kombinationer af disse koder vises for serviceartikelgruppen for den serviceartikel, hvorfra du har fået adgang til vinduet, og antallet af forekomster for hver enkelt.

Du kan bruge vinduet til at oprette nye kombinationer af disse koder. Du kan også vælge de kombinationer, du vil tildele til den serviceartikel, hvorfra du har fået adgang til vinduet. Du kan oprette nye kombinationer ved at bruge følgende værdier:

Felt Beskrivelse

Serviceartikelgruppe

Dette felt indeholder koden for den serviceartikelgruppe, som du vil oprette en ny kombination for. Eksempel: Cd-rom.

Fejlområdekode

Dette felt indeholder en kode for fejlområdet. Eksempel: Kommunikation.

Symptomkode

Dette felt indeholder en kode for symptomet. Eksempel: Kvalitet

Fejlkode

Feltet indeholder en kode for fejlen. Eksempel: Transmission.

Hvis du vil have Hjælp til et bestemt felt, skal du klikke på feltet og trykke på F1.

Tip

Se også