Åbn vinduet Servicejournal.

Indeholder bogførte poster. Oplysningerne hentes automatisk fra tabellen Servicejournal.

I programmet oprettes poster i servicejournalen som resultat af levering, fakturering og forbrug af serviceordrer, oprettelse af servicekontraktfakturaer samt bogføring af servicefakturaer og kreditnotaer (begge kontraktrelaterede og oprettet manuelt).

I hver journal vises det første og sidste nummer på posterne. Hvis du vil have vist posterne, skal du klikke på Journal og derefter på enten Servicepost eller Garantipost.

Tip