Åbn vinduet Servicefaktura.

Angiver detaljerede oplysninger om serviceordren, der skal debiteres kunden for en udført service.

Brug de fire oversigtspaneler i hovedet til at angive generelle oplysninger om kunden, der skal modtage servicen, og faktureringskunde, bilagsnummer og -dato samt oplysninger om levering og den valuta, som kunden skal faktureres i. De fleste oplysninger om kunden kopieres automatisk fra debitorkortet, når du angiver debitornummeret i servicefakturaen.

På linjerne kan du angive de detaljerede oplysninger om den service, kunden skal faktureres for.

Når du er færdig med at udfylde servicefakturaen, kan du bogføre den.

Tip

Se også