Åbn vinduet Servicekreditnota.

Angiver detaljerede oplysninger om en ny servicekreditnota.

Brug de fire oversigtspaneler i hovedet til at angive generelle oplysninger om den kunde, der skal modtage servicen, og faktureringskunde, bilagsnummer og -dato samt oplysninger om levering og valuta. De fleste oplysninger om kunden kopieres automatisk fra debitorkortet, når du angiver debitornummeret i servicekreditnotaen.

På linjerne kan du angive de detaljerede oplysninger om den service, som kunden skal refunderes for.

Når du er færdig med at udfylde servicekreditnotaen, kan du bogføre den.

Tip

Se også