Angiver det filter, der kan anvendes til at sortere en liste over standardservicekoder, som er vist på linjerne nedenfor. Hvis feltet indeholder en kode for en serviceartikelgruppe, vises kun de standardservicekoder, der er tildelt til denne serviceartikelgruppe, i vinduet. Hvis feltet er tomt, vises den samlede liste over standardservicekoder, der er defineret i systemet, i vinduet.

Værdien i dette felt kopieres fra feltet Serviceartikelgruppekode på serviceartikellinjen i servicedokumentet. Du kan dog stadig ændre koden manuelt.

Tip