Åbn vinduet Bogført serviceleverance.

Indeholder serviceordrer, du har leveret. I dette vindue kan du også få vist et bilag for den bogførte serviceleverance, som oprettes i programmet, når du bogfører en servicefaktura, der er oprettet manuelt. I dette tilfælde oprettes der kun en bogført leverance i programmet, hvis feltet Lev. ved fakturering i vinduet Serviceopsætning er markeret.

Vinduet Bogført serviceleverance minder meget om vinduet Serviceordre, men det har flere oplysninger om leverancen. Der er et hoved med oversigtspaneler til forskellige typer oplysninger om leverancen samt linjer med oplysninger om de varer, der er repareret.

Hvis du vil have Hjælp til et bestemt felt, skal du klikke på feltet og trykke på F1.

Tip

Se også