Åbn vinduet Serviceartikel - Trendscape.

Indeholder en detaljeret oversigt over posteringer for serviceartikel efter tidsintervaller. Du kan filtrere efter serviceartikelnummer. Brug feltet Vis efter til at bestemme de intervaller, der skal vises.

Tip

Se også