Åbn vinduet Udskiftning af serviceartikel.

Indeholder oplysninger om serviceartikel , der er knyttet til servicelinje, du udfylder, og den vare, du har indtastet på linjen. Den vare, du har angivet på linjen, har samme nummer som varenummeret på den serviceartikel, der er knyttet til servicelinjen. Derfor skal du angive over for programmet, om du udskifter serviceartiklen.

I dette vindue kan du erstatte den serviceartikel, der er knyttet til servicelinjen, med en ny vare. Den ny vare bliver registreret som en serviceartikel, når du bogfører serviceordren. Du kan indtaste et serienummer og en variantkode for den nye serviceartikel. Ved komplekse serviceartikler, dvs. serviceartikler der omfatter komponenter, skal du vælge en af følgende indstillinger i feltet Kopier komponenter fra:

  1. Styklistevare (kopierer komponentoversigten fra styklisten).
  2. Gammel serviceartikel (kopierer komponenter fra den gamle serviceartikel).
  3. Gammel serviceartikel uden serienr. (kopierer komponenter fra den gamle serviceartikel, men ikke serienummer).

Du kan få hjælp til et felt ved at klikke på det og trykke på F1.

Tip

Se også