Angiver, hvilken kilde der vil blive brugt til at kopiere listen over komponenter for en kompleks serviceartikel. Du kan vælge en af følgende indstillinger:

Felt Beskrivelse

Ingen

Dette er standardværdien i feltet.

Varestykliste

Komponentlisten kopieres fra varestyklisten.

Gammel serviceartikel

Komponenter kopieres fra den gamle serviceartikel, men serienummeret kopieres ikke.

Gammel serviceartikel

Marker dette afkrydsningsfelt for at medtage kontakter, for hvilke feltet Udeluk fra målgruppe er blevet valgt på kontaktkortet.

Tip