Åbn vinduet Rentebetingelser.

Definerer betingelser for beregninger af rentegebyr. Hver linje indeholder et sæt rykkerbetingelser, der er angivet ved en kode. Du skal også definere en kode for hver renteberegningsmetode.

Tip

Se også