Angiver det filter, der giver mulighed for at se oversigten over dokumenter fra deres allokeringsanalysesynspunkt. Programmet bruger statuskoderne i vinduet Ressourceallokeringer for hvert dokument som filtreringsgrundlag.

Du kan vælge én af disse tre indstillinger:

Hvis du f.eks. har valgt indstillingen Genallokering nødvendig i dette felt, kan du få vist oversigten over dokumenter med mindst én status angivet til Genallokering nødvendig i det tilsvarende vindue Ressourceallokeringer for deres serviceartikellinjer.

Bemærk
I vinduet Ordreoversigt kan du kun se de dokumenttyper, der er angivet i feltet Dokumentfilter.

Tip

Se også