Åbn vinduet Ressourcedisponering (service).

Angiver en oversigt over ressourcekapaciteter.

I dette vindue kan du vælge en ressource, f.eks. en tekniker, og allokere ressourcen til en serviceartikel på en bestemt dag og i et bestemt tidsrum.

I feltet Ressource kvalificeret til kan du vælge, om ressourcekvalifikationerne skal vises for alle serviceartikler i serviceordren eller kun for den valgte serviceartikel.

I feltet Antal til allokering kan du angive det antal timer, der skal allokeres til den valgte ressource.

Kolonnerne i venstre sider af matrixen indeholder følgende:

Felt Beskrivelse

Foretrukken ressource

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, betyder det, at kunden foretrækker den pågældende ressource.

Kvalificeret

Afhængigt af feltet Ressource kval. til betyder en markering af dette afkrydsningsfelt, at ressourcen er tilstrækkeligt kvalificeret til at udføre reparationen på den serviceartikel, som du er ved at allokere, eller alle serviceartiklerne i serviceordren.

Kundezone

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, betyder det, at ressourcen er tildelt til den samme servicezone som kunden.

Nummer og navn

Nummeret og navnet på ressourcen.

Resterende kolonner

Hver kolonne repræsenterer en periode i henhold til det interval, du har valgt i feltet Vis efter. Beløbet i kolonnen repræsenterer ressourcens samlede kapacitet for den tilsvarende periode.

I felterne Valgt ressource og Valgt dato kan du se, hvilken ressource og hvilken dag du har valgt.

Tip

Se også