Åbn vinduet Ressourceallokeringer.

Indeholder alle allokeringsposter for serviceordre, undtagen for annullerede poster.

I dette vindue kan du allokere ressourcer, f.eks. teknikere, eller ressourcegrupper til serviceartikler. Allokeringerne kan foretages efter ressourcenummer eller ressourcegruppenummer, allokeringsdato og allokerede timer. Du kan også genallokere og annullere allokeringer. Der kan kun være én aktiv allokering pr. serviceartikel.

Du kan få hjælp til et felt ved at klikke på det og trykke på F1.

Tip

Se også