Åbn vinduet Ress.disponering - oversigt.

Angiver oversigt over ressourcekapaciteter, antallet af ressourcetimer, der er allokeret til sager i ordre, det antal, der er allokeret til serviceordrer, den kapacitet, der er tildelt til sager på tilbud, og ressourcetilgængelighed.

Feltet Periodestart til venstre viser datoer i henhold til det valgte interval. Tidsintervallet kan ændres i feltet Vis efter.

Når du blader op og ned i vinduet, beregnes beløbene automatisk, så de svarer til de valgte tidsintervaller.

Felterne i vinduet indeholder følgende oplysninger:

Felt Beskrivelse

Periodestart

En række datoer i henhold til det valgte tidsinterval.

Periodenavn

Navnet på perioden.

Kapacitet

Den samlede kapacitet for den tilsvarende periode.

Antal i ordre

Det antal enheder, der er allokeret til sager med statusangivelsen Ordre.

Antal i tilbud

Det antal enheder, der er allokeret til sager med statusangivelsen Tilbud.

Antal på serviceordre

Det antal enheder, der er allokeret til serviceordrer.

Rest efter tilbud

Rest efter tilbud = Rest efter tilbud=Kapacitet minus Antal i sagsordre minus Antal på serviceordre minus Antal i tilbud.

Indholdet af dette vindue kan ikke ændres.

Tip

Se også