Åbn vinduet Ressourcegruppe allokeret pr. serviceordre.

Indeholder antallet af enheder for ressourcegrupper, der er allokeret til de forskellige serviceordrer i forskellige perioder.

Du kan vælge et tidsinterval i feltet Vis efter.

Når du har udfyldt felterne og angivet filtrene i vinduet Ressourcegruppe allokeret pr. serviceordre, skal du klikke på Vis matrix for at få vist matrixen.

De første kolonner i matrixen indeholder serviceordrenummeret og beskrivelsen (med en linje til hver serviceordre), og de resterende kolonner indeholder antallet af enheder pr. valgt periode.

Tip

Se også