Åbn vinduet IC-dimensionsværdier.

Angiver, hvordan din virksomheds dimensionsværdikoder svarer til dine IC-partneres dimensionsværdikoder.

IC-dimensionsværdier er de dimensionsværdier, som du og dine partnere har aftalt at bruge i forbindelse med IC-transaktioner. Hver linje i vinduet indeholder en IC-dimensionsværdi og den tilsvarende værdi fra vinduet Dimensionsværdier i dit eget regnskab.

Når du modtager IC-transaktioner fra partnerne, bruger programmet oplysningerne i vinduet IC-dimensionsværdier til at oversætte IC-dimensionsværdierne til de dimensionsværdier, som bruges i dit regnskab.

Tip

Se også