Åbn vinduet Res.grp.disponering (service).

Angiver en oversigt over ressourcegruppekapaciteter.

I vinduet Res.grp.disponering (service) klikker du på Vis matrix for at se matrixen.

I dette vindue kan du vælge en ressourcegruppe og allokere ressourcegruppen til en serviceartikel på en bestemt dag.

Kolonnerne i venstre sider af matrixen indeholder følgende:

Felt Beskrivelse

Nummer og navn

Angiver nummeret og navnet på ressourcegruppen.

Resterende kolonner

Hver kolonne repræsenterer en periode i henhold til det interval, du har valgt i feltet Vis efter. Beløbet i kolonnen repræsenterer ressourcens samlede kapacitet for den tilsvarende periode.

Når du ruller op og ned i vinduet, beregnes kapaciteterne, så de svarer til de valgte tidsintervaller.

Indholdet af dette vindue kan ikke ændres.

Tip

Se også