Åbn vinduet Res.grp.disponering - oversigt.

Indeholder en oversigt over ressourcekapaciteter, antallet af ressourcegruppetimer, der er allokeret til sager i ordre, det antal, der er allokeret til serviceordrer, den kapacitet, der er tildelt til sager på tilbud, og ressourcegruppetilgængelighed.

Feltet Periodestart til venstre viser datoer i henhold til det interval, du har valgt i feltet Vis efter.

Når du blader op og ned i vinduet, beregnes beløbene automatisk, så de svarer til de valgte tidsintervaller.

Felterne i vinduet indeholder følgende oplysninger:

Oplysningerne i vinduet kan ikke ændres eller slettes.

Tip

Se også