Åbn vinduet Kvalifikationskoder.

Indeholder de forskellige kvalifikationskoder, som du kan allokere til serviceartikelgrupper, varer og ressourcer. Du kan bruge kvalifikationskoderne til at allokere kvalificerede ressourcer til serviceartikler, hvor der ved reparation kræves specialviden.

I vinduet kan du også oprette nye kvalifikationskoder.

Du kan få hjælp til et felt ved at klikke på det og trykke på F1.

Tip

Se også