Åbn vinduet Statistik for serviceleverance.

Angiver den bogførte serviceleverance. Den vises, når du klikker på Leverance og derefter på Statistik i vinduet Bogført serviceleverance.

Der er ét oversigtspanel i statistikvinduet, Generelt, hvor du kan få vist oplysninger om leverancens fysiske indhold, f.eks. antallet af leverede varer, ressourcetidsforbrug eller omkostninger samt de leverede varers vægt og rumfang.

Felterne i vinduet indeholder følgende oplysninger:

Antal

I dette felt vises mængden af alle poster i finanskonti, omkostninger, varer og/eller ressourcetidsforbrug i servicedokumentet, der er leveret.

Kolli

Her vises det samlede antal leverede kolli fra servicedokumentet.

Nettovægt

Her kan du se den samlede nettovægt af de leverede varer fra servicedokumentet.

Bruttovægt

Her kan du se den samlede bruttovægt af de leverede varer fra servicedokumentet.

Rumfang

Her kan du se det samlede rumfang af de leverede varer fra servicedokumentet.

Tip

Se også