Åbn vinduet IC-kontoplan.

Angiver, hvordan din virksomheds kontoplan skal svare til dine partneres kontoplaner.

Når en IC-partner sender dig en IC-transaktion, bruger vedkommende kontonumre fra IC-kontoplanen. Du skal bruge vinduet IC-kontoplan til at angive, hvordan IC-kontoplanen skal oversættes til din egen kontoplan.

Hver linje i vinduet indeholder oplysninger om en enkelt konto i IC-kontoplanen, f.eks. kontoens nummer og navn, samt nummeret på den finanskonto i din egen kontoplan, som IC-kontoen er knyttet til.

Tip

Se også