Åbn vinduet Kontraktstatistik.

Angiver status for servicekontrakten pr. dags dato baseret på serviceposter. Oversigtspanelet Generelt i vinduet Kontraktstatistik viser oplysninger som f.eks. faktureret beløb, rabatbeløb, forudbetalt beløb og avancebeløb.

Servicekontraktstatistikken giver et hurtigt overblik over indholdet af den samlede servicekontrakt, oplysningerne på servicekontraktlinjerne samt oplysninger i forbindelse med både omkostninger og avance.

Beløbene i statistikvinduet angives i RV.

Alle beløb vises for:

Felterne i dette vindue indeholder følgende oplysninger:

Felt Beskrivelse

Faktureret beløb

Dette felt indeholder nettobeløbet for alle fakturerede serviceartikellinjer i servicekontrakten.

Rabatbeløb

Dette felt viser rabatbeløbet for hele servicekontrakten.

Kostbeløb

Dette felt viser det samlede omkostningsbeløb for alle serviceartikellinjer i servicekontrakten.

Avancebeløb

Dette felt viser avancebeløbet, når omkostningsbeløbet er trukket fra det fakturerede beløb.

Avancepct.

Dette felt viser avancebeløbet i procent af det fakturerede beløb.

Forudbetalt beløb

Dette felt viser summen af alle forudbetalte beløb.

I alt

Dette felt viser summen af det fakturerede beløb og det forudbetalte beløb.

Avancebeløb

Dette felt viser avancebeløbet, når omkostningsbeløbet er trukket fra det samlede beløb.

Avancepct.

Dette felt viser avancebeløbet i procent af det samlede beløb.

Tip

Se også