Åbn vinduet IC-finanskontokort.

Angiver oplysninger om én konto i IC-kontoplanen. Du bruger dette kort til at angive oplysninger om en IC-konto, som den konto i din kontoplan IC-kontoen er knyttet til.

Tip

Se også