Åbn vinduet Kontrakt - Trendscape.

Angiver en detaljeret økonomisk oversigt over posteringer for servicekontrakt pr. tidsperiode. Oversigten indeholder forudbetalt indtægt, bogført indtægt, bogført kostbeløb, rabatbeløb, avance og avancepct. for servicekontrakten pr. tidsperiode. Du kan bruge feltet Vis efter til at fastlægge de tidsperioder, du vil have vist. Du kan også filtrere kontraktudviklingen efter servicekontraktnummer.

Tip

Se også