Åbn vinduet Kontraktændringslog.

Indeholder en oversigt over de ændringer af servicekontrakter, som er registreret i programmet, f.eks. når næste faktureringsperiode og næste faktureringsdato er ændret. I vinduet vises det felt, der er blevet ændret, den gamle værdi og den nye værdi, samt datoen og klokkeslættet for ændringen.

Du kan ikke oprette en ny logpost i dette vindue. Hvis feltet Registrer kontraktændringer er markeret i vinduet Serviceopsætning i oversigtspanelet Kontrakter, registreres ændringer i servicekontrakten automatisk i loggen.

Du kan få hjælp til et felt ved at klikke på det og trykke på F1.

Tip

Se også