Åbn vinduet IC-finanskontooversigt.

Indeholder en liste over konti i din IC-kontoplan.

IC-finanskonti er de finanskonti, som du og partnervirksomhederne har aftalt skal bruges i forbindelse med IC-transaktioner. Når du modtager IC-transaktioner fra partnerne, bruger programmet oplysningerne i vinduet IC-kontoplan til at oversætte IC-kontoplanen til den kontoplan, som bruges i dit eget regnskab.

Tip

Se også