Åbn vinduet Servicekontraktkontogrupper.

Indeholder de forskellige kontraktkontogrupper, som du allokerer til servicekontrakter.

Du kan bruge servicekontraktkontogrupper til at samle servicekontrakter i grupper. Grupperne kan derefter anvendes til servicefakturaer for servicekontrakter.

I vinduet kan du også oprette nye servicekontraktkontogrupper.

Hvis du vil have Hjælp til et bestemt felt, skal du klikke på feltet og trykke på F1.

Tip

Se også