Åbn vinduet Kontraktgevinst/-tab (kontrakt).

Viser alle kontraktgevinst-/tabsposter for en bestemt servicekontrakt.

I vinduet Kontraktgevinst/-tab (kontrakt) kan du angive filtre for at bestemme, hvilke oplysninger der skal vises på linjerne. Du kan angive filtre på følgende felter:

Filter Beskrivelse

Kontraktnr.filter

Angiv det servicekontraktnummer, som du vil se gevinster eller tab for.

Periodestart

Angiv en startdato for perioden, hvis der kun skal vises gevinster eller tab fra og med den dato.

Du kan vælge et tidsinterval i feltet Vis efter.

I feltet Vis efter kan du vælge den type beløb, der skal vises.

Når du har udfyldt felterne i vinduet Kontraktgevinst/-tab (kontrakt), kan du klikke på Vis matrix for at få vist matrixen.

Du kan ikke ændre oplysningerne i felterne i matrixen.

Matrixen Kontraktgevinst/-tab (kontr.) har fire kolonner:

Kolonne Beskrivelse

Periodestart

Viser den dato, hvor oversigten over beregnede gevinster eller tab starter.

Periodenavn

Viser navnet på perioden. Kolonnen viser navnet på perioden, f.eks. Mandag, januar, 1999.

Bevægelse i alt

Viser den samlede ændring af det årlige beløb i servicekontrakten.

Kontraktnr.

Viser kontraktnummeret og værdien i kolonnen Bevægelse i alt.

Tip

Se også