Åbn vinduet Servicekontraktoversigt.

Indeholder en oversigt over servicekontrakter, som serviceartikel tilhører.

En servicekontrakt omfatter aftaler om serviceniveau og de serviceartikler, som du yder service på som del af kontrakten.

En servicekontrakt indeholder også oplysninger om den kunde, der modtager service, kontraktens startdato, serviceperiode, svartid, den kunde, der skal faktureres, fakturaperiode, årligt beløb, forudbetalings- og resultatopgørelseskonti, prisreguleringsspecifikationer, osv.

Hvis du vil have Hjælp til et bestemt felt, skal du klikke på feltet og trykke på F1.

Tip

Se også