Åbn vinduet Fordeling af kontraktbeløb.

Angiver, om du har ændret indholdet i feltet Årligt beløb i servicekontrakten. Vinduet vises kun, hvis feltet Tillad beløb, der ikke stemmer ikke er markeret i kontrakten, og kontraktens årlige beløb ikke er lig med det beregnede årlige beløb.

Vinduet bruges til at angive den metode, programmet skal bruge til at fordele differencen mellem de nye og de beregnede årlige beløb i kontrakten. Der er 3 indstillinger: Ligelig fordeling, Fordeling baseret på avance og Fordeling baseret på linjebeløb.

Tip

Se også