Viser forskellene mellem værdierne i felterne Årligt beløb og Beregnet årligt beløb. Det viser beløbet, programmet vil distribuere på kontraktlinjerne.

Tip