Indeholder det beløb, der vil blive faktureret pr. år for servicekontrakten eller kontrakttilbuddet.

Hvis afkrydsningsfeltet Tillad beløb, der ikke stemmer ikke er markeret, skal oplysningerne i feltet altid være lig med oplysningerne i feltet Beregnet årligt beløb.

Tip

Se også