Indeholder summen af feltværdierne Linjebeløb, der tilhører den arkiverede servicekontrakt eller det arkiverede kontrakttilbud.

Oplysningerne i feltet kopieres til feltet Årligt beløb, hvis feltet Tillad beløb, der ikke stemmer ikke er markeret. Dette felt bruges også i den automatiske fordelingsproces.

Indholdet af feltet beregnes og opdateres automatisk.

Tip