Åbn vinduet IC-partneroversigt.

Angiver hvordan du vil oprette og vise koder for partnere, som du vil foretage IC-transaktioner med.

Du kan tildele IC-partnerkoder til debitorer og kreditorer. Du kan også bruge IC-partnerkoder på IC-kladder uden at knytte en debitor eller kreditor til partneren.

Hver linje i vinduet indeholder oplysninger om én IC-partner.

Tip

Se også